Zaktualizowano 4 czerwca 2018 r

Aspanishlife SL szanuje prywatność odwiedzających naszą witrynę internetową i zapewnia, że ​​dane osobowe, które nam przekazujesz, są traktowane jako poufne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach o ochronie prywatności.

Które firmy należą do Aspanishlife SL:

Ponadto wszystkie firmy wymienione na stronie internetowej podlegają niniejszym ogólnym warunkom. Zastrzeżenie internetowe, Regulamin prywatności i Cookies są skierowane do: wszystkich wyżej wymienionych nazw i wszystkich firm wymienionych na stronie.

Treść:

Informacje przedstawione na tej stronie zostały starannie opracowane przez Aspanishlife SL. Aspanishlife SL nie może zagwarantować poprawności ani kompletności. Informacje przedstawione na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez Aspanishlife SL bez wcześniejszego powiadomienia. Aspanishlife SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tej strony internetowej i informacje na niej reprodukowane, ani za ich poprawność i / lub kompletność. Z danych reprodukowanych na tej stronie nie można wywodzić żadnych praw. Pod warunkiem uprzedniego udzielenia wyraźnej pisemnej zgody przez Aspanishlife SL Aspanishlife SL nie może zagwarantować, że strona internetowa będzie działać bez błędów lub w sposób ciągły.

Prawa autorskie:

Dane przedstawione na tej stronie, takie jak teksty, zdjęcia, ilustracje, nazwy handlowe i marki oraz logo, stanowią własność Aspanishlife SL lub są zgodnie z prawem używane z Aspanishlife SL na podstawie różnych praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie i prawa do znaków towarowych. Korzystanie z serwisu nie daje użytkownikowi żadnych praw do praw i / lub danych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Powielanie lub powielanie danych na stronie internetowej lub informacji dostarczonych za pośrednictwem Aspanishlife SL, na tej stronie internetowej lub w ruchu e-mailowym odbywa się - wyłącznie do użytku osobistego - pod warunkiem, że Aspanishlife SL udzieliła wyraźnej pisemnej zgody.

Zasady prywatności:

Jeśli korzystając z tej strony internetowej, podasz dane osobowe, Aspanishlife SL będzie działać w związku z tymi danymi zgodnie z ustawą o ochronie danych (Prawo prywatności). Podane dane osobowe zostaną wykorzystane przez Aspanishlife SL, aby jak najlepiej służyć Państwu. Aspanishlife SL nie udostępni Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wynikiem zobowiązania prawnego lub umowy z Tobą. Aspanishlife SL na Twoje żądanie sprawdzi dane osobowe zarejestrowane przez Aspanishlife SL i dostosuje je w razie potrzeby. Informacje, które nam przekazałeś, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu poinformowania Cię, zanim nie miały być.

Media społecznościowe:

Nasza witryna internetowa zawiera przyciski służące do promowania („polubienia”) lub udostępniania („tweetowanie”) stron internetowych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Te przyciski działają z fragmentami kodu pochodzącymi z samego Facebooka lub Twittera. Za pomocą tego kodu umieszczane są pliki cookie. Nie mamy na to wpływu. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności Facebooka, Twittera lub innych sieci społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, co robią z Twoimi (osobistymi) danymi, które przetwarzają za pośrednictwem tych plików cookie.

Informacje, które zbierają, są w miarę możliwości anonimowe. Informacje są przesyłane do i przez Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn lub inne sieci społecznościowe przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. LinkedIn, Twitter, Facebook i Google + zobowiązują się do przestrzegania zasad Tarczy Prywatności i są stowarzyszone z programem Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Oznacza to odpowiedni poziom ochrony przetwarzania wszelkich danych osobowych.

Cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • Przyznanie dostępu do naszej strony internetowej https://ipmspain.com
  • Korzystanie z funkcjonalności naszej strony internetowej.
  • Kontaktowanie się z Tobą na żądanie.
  • uzyskanie wglądu w korzystanie z naszej strony internetowej
  • ulepszanie i ocena naszej strony internetowej i usług
  • umożliwiając wysyłanie wiadomości e-mail, drukowanie lub udostępnianie strony za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Facebook i inne media społecznościowe

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celów innych niż wymienione powyżej, chyba że wyrazisz na to uprzednią zgodę lub jest to dozwolone lub wymagane przez prawo.

Kategorie danych osobowych:

Wykorzystujemy następujące dane do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie:

  • Nazwa firmy i dane (o ile są to dane osobowe)
  • Dane NAW osoby kontaktowej
  • Adres e-mail kontaktu
  • Telefoniczny numer kontaktowy

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celów innych niż wymienione powyżej, chyba że wyrazisz na to uprzednią zgodę lub jest to dozwolone lub wymagane przez prawo.

Okresy przechowywania:

Nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Nie ujawnimy Twoich danych podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne w kontekście wykonania umowy lub jest to wymagane przepisami prawa.

Bezpieczeństwo:

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie i nieautoryzowany dostęp do Twoich danych osobowych. Dzięki temu dostęp do Twoich danych mają tylko niezbędne osoby, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane. Ponadto używamy certyfikatów SSL do bezpiecznego przesyłania danych i komunikacji.

Cookies internetowe:

Pliki cookie to małe pliki danych, które mogą być automatycznie zapisywane lub odczytywane z urządzenia odwiedzającego (takiego jak komputer, tablet lub smartfon) podczas odwiedzania strony internetowej. Odbywa się to za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu.

Analityczne internetowe pliki cookie:

Używamy również plików cookie z Google Analytics, aby zapewnić nam wgląd w sposób korzystania z naszej strony internetowej, dostarczać nam raporty o witrynie i dostarczać nam informacji o skuteczności naszych kampanii. Informacje, które uzyskamy w tym procesie, w tym adres Twojego komputera (adres IP), będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie, w której zawarte są umowy dotyczące przetwarzania zebranych danych. W tym miejscu nie zezwalamy Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji do innych usług Google. Google może również przekazywać informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy na to żadnego wpływu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można znaleźć w Polityka prywatności firmy Google  oraz Polityka prywatności z Google Analytics .

Włącz lub wyłącz ciasteczka internetowe:

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała przechowywanie plików cookie tylko za Twoją zgodą. Należy pamiętać, że wiele witryn nie działa optymalnie, gdy pliki cookie są wyłączone.

Usuwanie internetowych plików cookie:

Wiele plików cookie ma datę ważności. Jeśli data wygaśnięcia jest ustawiona, plik cookie jest automatycznie usuwany po wygaśnięciu daty wygaśnięcia. Możesz także ręcznie usunąć pliki cookie przed datą wygaśnięcia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji przeglądarki.

Strony internetowe osób trzecich:

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich, które są połączone z naszą witryną. Nie możemy zagwarantować, że te osoby trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności tych witryn przed ich użyciem.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe, możesz przesłać nam prośbę o przejrzenie, zmianę, przeniesienie lub usunięcie tych danych. Możesz przesłać tę prośbę, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@ipmspain.com

Zmiany w Oświadczeniach o ochronie prywatności i internetowych plikach cookie:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie. Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Zaleca się regularne sprawdzanie tego oświadczenia, aby być świadomym tych zmian.

Dane osobowe organu:

Oczywiście chętnie pomożemy również w przypadku reklamacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności masz prawo złożyć skargę do Urzędu ds. Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z Urzędem ds. Danych Osobowych.

BelgiumDutchEnglishGermanPolishSwedish